Akce pořádané v ČR a zahraničí


Double Impact zajišťuje kompletní organizaci veletrhů Sběratel, Investor, Minerály & drahé kameny, Vinyl & Stereo Expo a konferenci Trading expo & Alternativní investice, jež se konají každý rok v září na výstavišti PVA Expo Letňany v Praze. Dalším projektem je každoroční výstava Praga Piccola, která návštěvníkům představuje sběratelské artefakty z různých oblastí.

Organizační servis zahrnuje vše od akvizice vystavovatelů, stavby expozic, pronájmu haly od provozovatele výstaviště, tiskového servisu pro media a tisku katalogu až po pečlivě cílenou reklamní kampaň na návštěvníky (tiskové inzeráty, venkovní plochy, radio, promo na internetu, direct mail).

Firma tak zná a důkladně ovládá celý proces přípravy veletrhů, ale také konferencí a firemních eventů a ráda pomůže s jejich organizací i Vám.

 

Double Impact is responsible for full organizational arrangements of the Sberatel / Collector, Investor and Prague Gem & Mineral Show, Vinyl & Stereo Expo  fairs that take place every September on the PVA Expo Letňany Exhibition Grounds in Prague. It also organizes the parallel Trading Expo & Alternative Investments conference. Another project is the exhibition Praga Piccola, which shows collecting artifacts of any fields.

Organizational arrangements of our own fairs include everything, from the acquisition / recruitment of exhibitors, stand fitting, exhibition space lease from the exhibition site owner/operator, press services for media and printing of catalogues to carefully targeted promotional campaigns aiming at visitors (advertisements in press, billboards, radio, Internet promotion, direct mail) and parties for exhibitors.

The company thus knows and is well-versed in the entire process of preparations and arrangements of fairs, but also conferences and company events, and will be happy to give you a helping hand in this respect.

 

Mezinárodní veletrh Sběratel

www.sberatel.info

 

Přijeďte do Prahy a prodávejte!

 

Více než 12 000 návštěvníků přivede každý rok do Prahy veletrh Sběratel, největší setkání sběratelů ve střední a východní Evropě. Mezinárodní veletrh poštovních známek, mincí, pohlednic a dalšího sběratelského artiklu se koná vždy na začátku září na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech.

 

Veletrhu se pravidelně účastní více než 250 vystavovatelů z 35 zemí světa. Veletrh láká do Prahy návštěvníky z celé České republiky i ze zahraničí. Podle výzkumu, který je během veletrh prováděn, je Sběratel jedinou sběratelskou akcí, na kterou váží cestu i sběratelé z nejvzdálenějších koutů republiky. Více než jedna třetina návštěvníků je pak ze sousedních i vzdálenějších  zemí, především Německa, Slovenska, Rakouska, Polska nebo Ruska, Francie a Velké Británie. Na Sběrateli ale také začínají své podzimní cesty po Evropě sběratelé a obchodníci ze zámoří, především z Jižní Koreje, Číny a USA

Veletrh Sběratel doprovází veletrh investic do zlata, mincí, filatelie a drahých kamenů INVESTOR a veletrh MINERÁLY A DRAHÉ KAMENY. Ve stejném termínu se na v Letňanech koná také veletrh World of Beauty & Spa a  Den letiště Letňany.

Double Impact zajišťuje kompletní organizací veletrhu – akvizici vystavovatelů, stavbu expozic, pronájem haly od výstaviště a reklamní kampaň na návštěvníky. Ta zahrnuje tiskové inzeráty, venkovní plochy, radio, cílené promo na internetu a direct mail. Firma tak zná a důkladně ovládá celý proces přípravy veletrhů, ale také konferencí a firemních eventů a ráda pomůže s jejich organizací také Vám.

 

 

International Fair Sběratel

 

Sberatel/Collector Fair – Come to Prague and sell!

 

The “Sberatel/Collector” fair, the largest gathering of collectors in Central and Eastern Europe, brings over 12,000 visitors to Prague every year. The international fair of post stamps, coins, postcards and other collectors´ articles takes place every year in the beginning of September in Prague, in the PVA Expo Letňany exhibition centre.

More than 250 exhibitors from 35 countries regularly participate in the event. The fair attracts both Czech and foreign visitors to Prague. According to the opinion poll conducted during the fair, the Sberatel/Collector is the only event which is considered worth visiting even by collectors from the remotest corners of the Czech Republic. More than a third of its visitors come from neighbouring and other foreign countries, including Germany, Slovakia, Austria and Poland, or Russia, France and the United Kingdom. However, the Sberatel/Collector fair is also the starting point of autumn European trips for overseas collectors and traders, in particular from South Korea, China and the United States.

 

 

 

Více o veletrhu zde

 

 

 

Mezinárodní veletrh Investor

www.investor-fair.com

 

Zákazníky, kteří chtějí investovat do zlata, mincí a drahých kamenů, najdete na veletrhu Investor.

 

Hledáte nové cesty jako oslovit zájemce o investice do alternativních komodit? Veletrh Investor je největší domácí akcí, které se účastní všichni významní obchodníci se zlatem, mincemi, filatelií a drahými kameny. Koná se na začátku září v reprezentativním prostředí hotelu International v Praze.

Pro prodej investičního materiálu, který vyžaduje důkladné seznámení zákazníka s jeho přednostmi, je veletrh nejefektivnějším marketingovým nástrojem. Jen veletrh umožňuje přímý kontakt se zákazníkem, který pouze zde má dostatek ochoty a času argumentům obchodníka naslouchat.

Veletrh INVESTOR  je zaměřen na bonitní návštěvníky, kteří nejdou na veletrh primárně doplnit své sbírky, ale hledají nové investiční příležitosti a možnosti jak uložit a zhodnotit své peníze. Organizátoři veletrhu zvou každý rok prostřednictvím cíleného zasílání VIP vstupenek přes 2 000 majitelů firem, generálních, výkonných a obchodních ředitelů z celé České republiky.

Double Impact, která organizuje veletrh Investor od akvizice, přes stavbu expozic a pronájem haly, až po kampaň cílenou na návštěvníky Vám rád ráda poradí jakými kanály a prostředky  oslovit lukrativní skupinu zájemců o investice do alternativních komodit.

 

International fair Investor

Investor Trade Fair – Find customers intending to invest into gold, coins and gemstones

Are you looking for ways to address customers interested in investments into alternative commodities? The Investor fair is the largest domestic event in which all leading traders dealing in gold, coins, philatelic articles and gemstones take part. It takes place at the representative place of the hotel International in Prague at the beginning of September.

The fair is the most effective marketing tool for transactions involving investment commodities and articles requiring a thorough familiarization of the customer with their benefits and advantages. Only the Investor fair provides a direct contact with the customer, who has enough time and willingness to listen to the trader´s arguments only here.

The INVESTOR fair is focused on quality visitors the primary objective of whom is not to add new items to their collections, but rather to look for potential new investments and opportunities to invest their money. Every year, the fair´s organizers send VIP tickets to a selected list containing more than 2,000 names of prominent company owners, general managers, CEOs, financial or commercial directors from all over the Czech Republic.

 

 

Více zde

 

 

 

Minerály a drahé kameny

www.praguegemshow.com

 

Veletrh Minerály a drahé kameny – místo, kde můžete obchodovat s celým světem

 

Veletrh „Minerály a drahé kameny“ je prodejní akce zaměřená na přímý obchod s minerály, šperky, drahými kameny a výrobky pro vlastní tvoření a v České republice se řadí mezi nejdůležitější mineralogické akce.  Koná se současně s veletrhy „Sběratel“, který je největším setkáním sběratelů ve střední a východní Evropě a veletrhem „Investor“, jež je věnovaný investicím do zlata, mincí a filatelie.

Masivní návštěvnost nově našemu veletrhu poskytuje spolupráce s partnerským veletrhem kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu „World of beauty and spa“, který je umístěn v sousední hale a jeho návštěvníci a především návštěvnice mají vstup na veletrh minerálů zdarma.

 

 

The Prague Gem & Mineral Show

The “Prague Gem & Mineral Show” fair is a sales event focusing on direct transactions with minerals, jewellery, gemstones and products used as inputs for own creations. It is one of the leading mineralogical events in the Czech Republic. It takes place at the same time and uses the same venue as the “Sberatel/Collector” fair, which is the largest gathering of collectors in Central and Eastern Europe, and the “Investor” fair dedicated to investments into gold, coins and philatelic articles.

The number of visitors of our fair is likely to be given a boost by a new cooperative arrangement with a partner event, the cosmetics, hairstyling and healthy lifestyle “World of beauty and spa” fair, which is located in an adjacent exhibition hall and whose visitors (and in particular lady visitors) will have free access to the “Prague Gem & Mineral Show” fair.

 

 

mad

 

 

Konference

„Trading expo & Alternativní investice“

www.tradingexpo.cz

 

Konference se koná každé září jako doprovodný program veletrhů Investor a Sběratel a je určena všem zájemcům o alternativní investování.

Část nazvaná „Trading Expo“ se věnuje obchodování na burze a forexu. Probíhá ve svižném tempu a přední experti z oboru a zástupci brokerských domů mají přesně dvacet minut a následnou diskusi na to, aby publiku vysvětlili, v čem je jejich návod, jak dobře investovat, lepší, než ten, který nabízí ostatní.

Den věnovaný „Alternativním investicím“ je zaměřen na investování do sběratelských komodit a drahých kovů. Svým záběrem se snaží pokrýt různé oblasti trhu a jeho cílem je ukázat, že sběratelství je nejen povznášející koníček, ale také možnost, jak vytvořit stabilní investici nezávislou na politických a ekonomických bouřích.

 

 

Trading Expo & Alternative Investments Conference

 

The conference takes place every September as an accompanying programme of the Investor and Sberatel / Collector fairs and is intended for all who are interested in alternative investment opportunities.

The part named “Trading Expo” is dedicated to stock exchange trading and forex-related issues. It moves forward at a fast clip and leading experts in the field and representatives of stock brokerage companies have exactly twenty minutes, plus a follow-on Q&A time to explain to the audience why their investment advice is better than that offered by their fellow-speakers.

The day dedicated to “Alternative Investments” focuses on investments into collector’s commodities and precious metals. It attempts to cover different market segments, its objective being to show that collecting various items is not just a mind-elevating hobby, but also an opportunity to make a stable investment that is not affected by political and economic turmoil.

 

01-01

 

 

 

 

Sběratelská výstava Praga Piccola

www.pragapiccola.cz

 

Výstava, která každý rok provází veletrh Sběratel, představuje návštěvníkům zajímavé sbírky z různých oblastí. Základem jsou filatelistické exponáty, ale nechybí ani pohlednice, akcie a cenné papíry, historické reklamy a další sběratelský materiál. Výstava je otevřena všem exponátům, které zapadají do ústředního tématu doprovodného programu daného ročníku veletrhu. Jejím cílem je ukázat radost a potěchu, jež sběratelství těm, kteří se mu aktivně věnují, přináší. Autorem loga výstavy je malíř a autor poštovních známek Václav Zapadlík.

 

 

Exhibition of Collections Praga Piccola

 

The exhibition which accompanies the Sberatel / Collector fair every year presents attractive collections from different fields. Most of its exhibits are philatelic, but there are also postcards, share certificates, securities, historical advertisements and other collector’s items as well. The exhibition is open for any articles fitting into the central theme of the fair’s accompanying programme. Its goal is to show the pleasure and joy which collectors derive from actively pursuing their hobby. The author of the exhibition’s logo is Václav Zapadlík, an artist and author of post stamps.

 

pp

 

 

 

 Veletrh Vinyl & Stereo expo

www.vinylexpo.cz

Veletrh Vinyl & Stereo Expo, který probíhá společně s veletrhem Sběratel, má jediný cíl – propojit prodejce s jejich zákazníky a z Prahy udělat vyhledávané místo pro fandy gramofonových desek, CD, audiokazet a dalších hudebních artefaktů. Na veletrhu nechybí ani kvalitní audio technika, která společně s hudebními nosiči vytváří na jednom místě dokonalý prostor pro setkání hudebních fajnšmekrů.

Vinyl & Stereo Expo

 

The Vinyl & Stereo Expo fair, which will take place on Saturday, September 10, 2016, on the premises PVA EXPO Letňany Exhibition Grounds, has a sole objective – to connect sellers and their customers and make Prague a much sought-after destination of fans of gramophone records, CDs, cassettes and other musical artefacts. The fair will also display top-quality audio equipment which – together with the musical media – will create a perfect place for meetings of musical gourmets.

 

 

logo-1