Návrhy a stavba veletržních expozic


Uvažujete o účasti na veletrhu v tuzemsku nebo zahraničí?

Nechte si od nás zpracovat kompletní nabídku zajištění Vaší účasti.

 

Jako organizátor výstav a veletrhů zajišťujeme na klíč:

 

 • jednání a nákup plochy od organizátora veletrhu
 • zajištění veškerých služeb a obstarání komunikace s veletržní správou
 • stavbu stánků ze systému Octanorm
 • návrh, výrobu a realizaci atypických expozic
 • vizualizaci atypických návrhů expozic
 • grafiku, tisk a instalaci polepů expozice
 • dopravu Vaší expozice na místo konání veletrhu
 • skladování Vaší expozice v průběhu roku
 • naplánování a realizaci reklamní kampaně na veletrhu, tak aby Vaše účast byla co nejefektivnější

 

Kalkulace nabídky je zdarma. Nic tím neztratíte, můžete jen získat.

 

 

Are you considering taking part in or attending a fair in the Czech Republic or abroad?

Allow us to prepare a complete offer of your participation.

 

As organizers and promoters of fairs and exhibition, we provide the following turnkey services:

 

 • negotiations and lease of exhibition space from the event organizer
 • provision of all services and communication with the fair management
 • stand fitting work using the Octanorm modular system
 • design, manufacture and assembly of non-standard exhibition stands
 • visualization of designs of non-standard exhibition stands
 • graphic design, printing and installation of stand posters
 • transport of your stand to and from the exhibition site
 • storage of your stand throughout the year
 • planning and implementation of your promotional campaign at the fair to make your participation as effective as possible